Det store tandplejeprojekt

For medarbejdere i kommunens ældreområde

Det store tandplejeprojekt

Målgruppe: Social- og sundhedsmedarbejdere og andre medarbejdere i ældreområdet.
Varighed: 10 måneders projektforløb for den enkelte deltager.
Kursusform: Projektforløb med styregruppe og tovholdere.

De færdigheder som medarbejderne skal beherske for at kunne sørge for god tand- og mundpleje til borgerne, indlægeres i projektforløbet individuelt og i grupper gennem løsning af 6 forskellige projektopgaver, der er beskrevet på et ‘tandkort’, som hver deltager modtager. Færdigheder indlæres, repeteres og implementeres; holdninger og kultur påvirkes; og det daglige arbejde tilpasses igennem projektet.

Projektet gøres sjovt for deltagerne med bl.a. en design-konkurrence og nogle ‘gimmicks’.

Der indsamles data ‘før’ (så behovet for projektet klart afdælles) og ‘efter’ (så resultaterne kan måles og kommunikeres), og der informeres løbende både internt og eksternt om projektet.

Klik her for at se projektbeskrivelsen for ‘Det store tandplejeprojekt’.