Mundpleje af ældre borgere

E-learningsværktøj til medarbejderne i plejesektoren

E-learning: Mundpleje af ældre borgere

Målgruppe: Social- og sundhedsmedarbejderne og andre medarbejdere i ældreområdet.
Varighed: fra 30 minutter til 2 timer afhængigt af, hvilke moduler der vælges til den konkrete kursussituation.
Kursusform: Grupperundervisning med instruktør eller selvlæring på PC / tablet.

Et kompetenceløft til medarbejderne
E-learningsmaterialet ‘Mundpleje af ældre borgere’ giver et kompetenceløft til medarbejderne i plejesektoren – uden de store omkostninger for forvaltningen. Materialet giver plejepersonalet den nødvendige viden og vejledninger om mundpleje af ældre borgere. Det kan bruges som et del af et kursusforløb eller som et redskab i hverdagen.

Materialet er udviklet af Tandplejeinformation OPP i samarbejde med SOSU Aarhus og FOA.

Modulopbygget og intuitivt
E-learningsmaterialet er modulopbygget og kan bruges af alle medarbejdere, der arbejder med kommunens ældre og/eller svage borgere, fx ergoterapeuter, visitatorer og konsulenter – samt borgere og pårørende.

Undervisningsmaterialet er intuitivt opbygget, og det er nemt for medarbejderne at gå  til. Indholdet repeteres undervejs, så det tager hensyn til, hvordan den enkelte medarbejder bedst lærer. Materialet er sammensat af billeder, lyd, video og tekst og fremhæver de væsentligste pointer i hvert kapitel kort og overskueligt. På den måde får alle medarbejderne noget ud af materialet, også selvom de kommer med forskellige forudsætninger.

Klik her for at se vores brochureblad med priser og vores informations-video’er.