Mundplejeplaner

Til brug i det daglige arbejde ude ved borgerne.

Mundplejeplaner

De to mundplejeplaner er udviklet til at imødekomme Sundhedsstyrelsens anbefaling [i rapporten Modernisering af omsorgstandplejen] om, at der for hver borger, der er visiteret til omsorgstandpleje, udarbejdes en individuel mundplejeplan i et fagligt samarbejde imellem det tandplejefaglige personale og plejepersonalet.

De to mundplejeplaner er: ‘Tværfaglig mundplejeplan’ og ‘Fokuseret mundplejeplan’. Mundplejeplanerne, der kan udviklet i A4-format, kan indholds- og layoutmæssigt tilpasses den enkelte kommune. Mundplejeplanerne kan leveres i papirformat og elektronisk til download og/eller udprintning. De kan også leveres som PDF-fil, der kan udfyldes elektronisk.

Du kan også frit bruge materialerne og arbejde videre med dem. Du kan finde dokumenterne her:

Se mundplejeplanerne

Klik på billederne for at se dem i et større format.

Vil du høre mere om Tandplejeinformation eller vores produkter?

Send os en mail, vi sidder klar til at svare på den.

1 + 10 =